Vårens resultat 2019

Månadens vinnare

Dag månad   lag   namn   namn   kortpoäng    vinster
28 Januari    4   Per    Peter    39260   7,5
18 Februari   11   Christel   Lotta   30320   6
25 Mars   9    Bernt   Lis   44585   7
29 April                    
                       

 

18

Februari

     

Lag

namn

namn

resultat

vinster

1

Alina

Christer

26085

3

2

Lennart

Kersti

29680

3

3

Bibbi

Nicke

28185

3

4

Per

Peter

33730

5

5

Britt

Maj-Lis

28320

3

6

Lilian

Bengt

25070

1

7

Bitte

Majsan

22290

2

8

Gullvi

Maaria

25685

3

9

Bernt

Lis

30920

5

10

Anki

Nisse

29960

5

11

Lotta

Christel

30320

6

12

Klara

Alf

25770

2

13

Eva

Bernt

26860

3

14

Lone

Pia

21660

0

15

Katrine

Lena

25385

3

16

Marita

Gittan

24205

1

28

Januari

     

Lag 

namn

namn

resultat

vinster

1

Alina

Christer

31890

3

2

Kerstin

Lennart

31130

2

3

Bibbi

Nicke

35765

6

4

Peter

Per

39260

7,5

5

Britt

Maj-Lis

41530

6

6

Lilian

Bengt

28590

1

7

Majsan

Bitte

34410

4

8

Maaria

Gullvi

33665

4

9

Bernt

Lis

36655

4

10

Anki

Nisse

37375

5

11

Lotta

Christel

38395

4

12

Klara

Alf

36405

6

13

Eva 

Benrt

35985

4

14

Lone

Pia

26150

2,5

15

Katrin

Lena

33015

3

16

Birgitta

Marita

31895

3

Resultaten kommer att räknas om efter nytt beslut på årsmötet, vinst 1 - 0.

21 Januari                
Lag namn namn resultat  vinst Lag namn namn vinst resultat
1 Alina Christer 19565   9 Bernt Lis   16195
2 Kerstin Lennart 13115   10 Anki Nisse   20155
3 Bibbi Nicke 19155   11 Lotta Christel   20755
4 Peter Per 18810   12 Klara Alf   16480
5 Britt Maj-Lis 20920   13 Eva Bernt   18130
6 Lilian Bengt 15495   14 Lone Pia   11700
7 Majsan Bitte 16505   15 Katrin Lena   14720
8 Maaria Gullvi 16635   16 Birgitta Marita   14645

 

14 Januari                
Lag namn namn resultat vinst Lag namn namn vinst resultat
1 Alina Christer 8715    9 Bernt Lis   9330
2 Kerstin Lennart 5180   10 Anki Nisse   9870
3 Bibbi Nicke 9440   11 Lotta Christel   10135
4 Peter Per 7505   12 Klara Alf   7010
5 Britt  Maj-Lis 10620   13 Eva Bernt   8950
6 Lilian Bengt 8400   14 Lone Pia   4720
7 Majsan Bitte 9345   15 Katrin Lena   6810
8 Maaria Gullvi 9015   16 Birgitta Marita   8760

 

 

 

Höstens slutresultat 2018

Lag 10 1:a, 2:a lag 9, 3:a lag 5, 4:a lag 4, 5:a lag 11, 6:a lag 12,

7:a lag 13, 8:a lag 8, 9:a lag 2, 10:a lag 14.

Månadsvinnare 2018

Dag Månad Lag Namn Namn Dag Månad Lag Namn Namn
29 Januari 5 Britt Maj-Lis 17 September 10 Anki Nisse
5 Mars 9 Bernt Lis 15 Oktober 10 Anki Nisse
6 April 4 Peter Per 12 November 9 Lis Bernt
7 Maj 8 Barbro Gullevi   December 9 Lis Bernt

Höstens resultat 2018

22 oktober

Lag Namn Namn Resultat Lag Namn Namn Resultat
1. Alina Christer 32730 9. Bernt Lis 34340
2. Lennart Lars 39275 10. Anki Nisse 50325
3. Bibbi Nicke 36860 11. Lotta Christel 35700
4. Per Peter 36510 12. Klara Alf 39885
5. Britt Maj-Lis 40235 13. Eva Bernt 33450
6. Lilian Bengt 37820 14. Kersti Karin 36585
7. Bitte Majsan 30255 15. Lone Pia 28780
8. Barbro Gullvi 38905 16. Lena Katrin 33000

 

15 oktober

Lag Namn Namn Resultat Lag Namn namn Resultat
1. Alina Christer 22315 9. Bernt Lis 24895
2. Lennart Lars 30510 10. Anki Nisse 39285
3. Bibbi Nicke 27300 11. Lotta Christel 27840
4. Per Peter 26695 12. Klara Alf 30185
5. Britt Maj-Lis 28885 13. Eva Bernt 25570
6. Lilian Bengt 28270 14. Kerstin Karin 26840
7. Bitte Majsan 21995 15. Lone Pia 22070
8. Barbro Gullvi 28685 16. Lena Katrin 24740

 

1  oktober

Lag Namn Namn Resultat Lag Namn Namn Resultat
1. Alina Christer 13725 9. Bernt Lisa 16530
2. Lennart Lars 20185 10. Anki Nisse 26380
3. Bibbi Nicke 18565 11. Lotta Christel 18250
4. Per Peter 17535 12. Klara Alf 19840
5. Britt Maj-Lis 18320 13. Eva Bernt 17085
6. Lilian Bengt 19145 14. Kerstin Karin 17670
7. Majsan Bitte 15520 15. Lone Pia 13895
8. Barbro Gullvi 21805 16. Lena Katrin 18255

 

17 september

Lag Namn Naqmn Resultat Lag Namn Namn Resultat
1. Alina Christer 35610 9. Bernt Lis 40665
2. Lennart Lars 34785 10. Anki Nisse 43430
3. Bibbi Nicke 35365 11. Lotta Christel 40965
4. Per Peter 36495 12. Klara Alf 32060
5. Britt Maj-Lis 33725 13. Eva Bernt 37700
6. Lilian Bengt 36240 14. Kersti Karin 35805
7. Majsan Bitte 29680 15. Lone Pia 27715
8. Barbro Gullvi 37460 16. Lena Katrin 35610

vårens slutresultat 2018

7 maj.

1:a lag 5, 2:a lag 9, 3:a lag 8, 4:a lag 2, 5:a lag 12,

6:a lag 10, 7:a lag 4, 8:a lag 11, 9:a lag 3, 10:a lag 1.

Lag Namn Namn Resultat Lag Namn Namn Resultat
1. Alina Christer 145646 9. Bernt Lis 159415
2. Hans Lennart 155995 10. Anki Nisse 150270
3. Bibbi Nicke 148660 11. Lotta Christel 149810
4. Peter Per 149885 12. Klara Alf 152265
5. Britt Maj-Lis 166101 13. Eva Bernt 143550
6. Lilian Bengt 127395 14. Kerstin Karin 134130
7. Majsan Bitte 124255 15. Lone Pia 123465
8. Barbro Gullvi 158490 16. Lena Katrine 117800

Månadsvinnare 2017

Dag Månad  Lag  Namn  Namn Dag Månad  Lag  Namn  Namn 
30 Januari  12  Lars  Alf 18  September  5  Britt Maj-Lis
27 Februari  13  Eva Bernt    4  Oktober  5  Britt Maj-Lis 
  2 April    9  Bernt  Lis 20  November  9  Bernt  Lis
15 Maj    1  Alina Christer  18  December  5 Britt Maj-Lis

 Hösten resultat 2017. 

1:a lag 5,  2:a lag 9,  3:a lag 4,  4:a lag 11,  5:a lag 10.

 Lag namn  namn  resultat  lag  namn  namn  resultat 
 1  Alina Christer  138950  9  Lis Bernt   161235
 2  Hans Lennart  150120  10  Anki Nisse   152010
 3  Nicke Bibbi  144755  11  Lotta Christel   153327
 4  Per Peter  153330  12  Klara Siv   135370
 5  Britt Maj-Lis  171701  13  Bernt Eva   146655
 6  Lilian Stenia 139895  14  Kerstin Karin   139993
 7  Bitte Majsan 135340  15  Lone Pia   105495
 8  Gullvi Barbro  14660  16  Lars  Lena  116550
               

Vårens resultat 2017.

1:a  lag 1,   2:a  lag 9,    3:a lag 12   4:a  lag 13,   5: lag 11.

 Lag  namn namn  poäng  resultat  Lag  namn  namn  poäng  resultat 
 1.  Alina Christer   23 141850   10.  Anki Nisse   16 145770
 2.  Hans Lennart   17 135445  11.  Bengt Maj-Lis   19 154210 
 3.  Bibbi Nicke   10 132540  12.  Lars Alf   21 141510
 4.  Peter Per   15 134725  13.  Eva Bernt   20 149785
 5.  Britt Mikael   13 134425  14.  Lotta Siv   15,5 144100
 6.  Lilian Stenia   14 133130  15.  Monica Jonas   13 126755
 7.  Majsan Bitte   11 118983  16.  Kerstin Karin   15 134969
 8.  Barbro Gullevi  11,5 143010          
 9.  Bernt Lis   22 154700          

 

Månadensvinnare 2016

 Dag Månad  Lag  Namn  Namn  Dag Månad  Lag  Namn  Namn 
 8 febr  12 Lars Alf  5  September  9 Bernt  Lis 
 7 Mars   12 Lars Alf  19  September  2 Hans  Lennart 
 4 April   11 Bengt Maj-Lis   23  Oktober  15 Monica Jonas 
 2 Maj    4 Peter  Per   28  November  9  Bernt  Lis
           12  December  13  Eva  Bernt

Hösten 2016 den 12 december..

vinnare ( 1 ) lag.9.  ( 2 ) lag.12.  ( 3 ) lag.13.  ( 4 ) lag.11.  ( 5 ) lag.2.

 Lag namn  namn  poäng  resultat  Lag  namn  namn  poäng  resultat 
 1.  Alina Christer  17 135318    9.  Bernt Lis  23 162235
 2.  Hans Lennart  17 142318   10.  Anki Nisse 14 134750
 3.  Bibbi Nicke  14 133465   11.  Bengt Maj-Lis  19 148805 
 4.  Peter Per  14 137555  12.  Lars Alf  22 153945
 5.  Britt Mikael  13 136702  13.  Eva Bernt  20 142120
 6.  Lilian Stenia  16 135100  14.  Lotta Siv  15 138790
 7.  Majsan Bitte  7 112725  15.  Monica Jonas  14 129980
 8.  Barbro Gullvi  14 140325   16.  Kerstin Karin  17 132395
                   

 

Våren 2016

vinnare ( 1 ) Lag 12. ( 2 ) lag. 4. ( 3 ) lag. 13. ( 4 ) lag. 11.  ( 5 ) lag. 9

 Lag namn  namn  poäng  resultat  Lag  namn  namn  poäng  resultat 
 1.  Alina Christer  17 138578   9.  Bernt Lis  18 150140
 2.  Hans Lennart  14  136285  10.  Anki Bodil  13  129375
 3.  Bibbi Nicke  15  143955  11.  Bengt Maj-Lis  19 158205
 4.  Peter Per  22 146405  12.  Lars Alf  25 157560
 5.  Britt Mickael  16 146580   13.  Eva Bernt  20 140080
 6.  Lillian Gertie  18 149655  14.  Lotta Siv  15 143090
 7.  Stenia Bitte  7 119900  15.  Birgitta Jonas  6 119915
 8.  Barbro Gullvi  17 152070  16.  Kerstin Karin  16 138405