Ordförande               Christer Gustavsson

Kassör                      Nicke Hildner

Sekreterare               Britt Björk

Spelledare                 Gullvi Jonasson

Reservansvarig          Lis Holmström

 

Vald till Skånes canastaförbund

Styrelseledarmot        Christer Gustavsson

suppleant                   Nicke Hildner

Representanter till årsmöte  Christer, Nicke

 

Suppleant                  Eva Österberg

Suppleant                  Per Simonsson

Revisor                      Lotta Hjort-Hansson

Revisor                      Lennart Arthursson

Revisorsuppleant        Christel Nilsson

Valberedning              Bibbi Hildner

Valberedningen           Bitte Nilsson

Matrialfövaltare           Per Simonsson

 

Festkommiten:  Lotta Hjort-Hansson, Lena Hardyson.

/img_4153.jpg