6 klubbar med 2 par från varje klubb.

Delas in i 2 grupper med 1 par från var klubb i var grupp.

Alla möter alla i gruppen = 5 matcher.

Vinnarna i respektive grupp möts om plats 1 - 2

Andra placerade i respektive grupp möts om plats 3 - 4

Tredje placerade i respektive grupp möts om plats 5 - 6

Fjärde placerade i respektive grupp möts om plats 7 - 8

Femte placerade i respektive grupp möts om plats 9 - 10

Sjätte placerade i recpektive  grupp möts om plats 11 - 12

Sammanlagt 6 matcher.

Priser till 1 - 4 = 8 priser. Inga hederspriser.

 

CK 70 interna uttagningar till tävlingen sker genom lottdragning.

 Klubbmästare 2015

 Klubb

spelare

 spelare plats   
 MPCK  Anette Christer   1:a plats  
 EssJi  Peter Roland   2:a plats  
 MPCK  Susasnne Monica   3:a plats  
Oxie  Jerry Roland   4:a plats