Skånes Canastaförbund bildades 1 feb 1962.

4 klubbar fanns registerade.

CK Öster Malmö, Oskar Svensson.  CK59 Malmö Harry Palmqvist,

Stjärnan Helsingborg.  Åke Lundin,  Helsingborgs canasta, Knut Hägg.

1962 8 april konstituerande möte. 6 klubbar.

           Öster, CK 59, CK 51 från Malmö. HBG-canasta, Stjärnan, Spiggen, från HBG.

           En skåne serie startades. 10 par från var klubb spelar vår och höst.

1963 21 jan. Årsmöte. Rest. Kvarnen Hbg.

           6 klubbar. Öster, CK 59, CK 51,  HBG-canasta, CK City, Stjärnan,

1964 19 jan. Årsmöte. Rest Kvarnen Hbg.

           7 klubbar.

            Öster, CK 59, CK 51, Sorgenfri, Stjärnan, Hbg-canasta, CK City, Stjärnan.

            Inbjuden var också canastaklubben Elineberg.

1965  7 feb. Årsmöte. Rest Kvarnen Hbg.

             Hbg-canasta lämnar förbundet.

1969 2 feb. Årsmöte. Rest Kung Karl i Malmö.

              Hästhagen i Hbg tillkommer.

              CK 51 utesluts ur förbundet.

1971      Hästhagen byter namn till CK 70.

         

1988 började ett Skånemästerskap vilket spelades i oktober

         Malmö respektive Helsingborg.Mellan 1988 - 1992.

1996  Ny serie, spelas nu över tre år med åtta par från varje klubb.

1998  Regelboken ska aktualiseras.

2002  Förbundet 40 år.

          Nytt regelhäfte, ny serie hösten 2002 - våren 2005

2005  spelas nu med endast 6 par.

2014  består förbundet av sex klubbar. CK59, MPCK, EssJi, Oxie från Malmö

          Stjärnan och CK70 från Helsingborg.

2015   Skåneserien fortsätter 2016 - 2018. 

          En person från var klubb skall hjälpas åt att förnya regelboken,

          träff på våren.

2017  Ny ordf Madelen Söderblom

           Serieledare: Jerry Brönneheim, nya spelregler på gång, serien fortsätter.

 

Styrelsen för Skånes Canastaförbund 2017

Ordförande            Madeleine Söderström   073-6564322 

e-mail madde1963@live.se

Kassör                   Stina Larsson                040-411683  

e-mail stina.larsson1@comhem.se

Sekreterare            Annica Granström         046-705148

Styrelseledamot     Jens Christensen

e-mail albireos@hotmail.com          

Styrelseledamot     Christer Gustavsson

e-mail christer.maleri@telia.com

Styrelsesuppleant   Gillis Norby

Styrelsesuppleant   Sten "Nicke" Hildner

e-mail [javascript protected email address]

Revisor                  Åke Kempe

Revisor                  Holger Kumlin

Revisorsuppleant   Carina Widerberg

Valberedning         Holger Kumlien

Valberedning         Kerstin Christensen

Serieledare           Jerry Brönnheim    070-9951147

e-mail. hammar83@telia.com

Seri.led.suppl.       Theres Tjärnberg