Skånes Canastaförbund bildades 1 feb 1962.

4 klubbar fanns registerade.

CK Öster Malmö, Oskar Svensson.  CK59 Malmö Harry Palmqvist,

Stjärnan Helsingborg.  Åke Lundin,  Helsingborgs canasta, Knut Hägg.

1962 8 april konstituerande möte. 6 klubbar.

           Öster, CK 59, CK 51 från Malmö. HBG-canasta, Stjärnan, Spiggen, från HBG.

           En skåne serie startades. 10 par från var klubb spelar vår och höst.

1963 21 jan. Årsmöte. Rest. Kvarnen Hbg.

           6 klubbar. Öster, CK 59, CK 51,  HBG-canasta, CK City, Stjärnan,

1964 19 jan. Årsmöte. Rest Kvarnen Hbg.

           7 klubbar.

            Öster, CK 59, CK 51, Sorgenfri, Stjärnan, Hbg-canasta, CK City, Stjärnan.

            Inbjuden var också canastaklubben Elineberg.

1965  7 feb. Årsmöte. Rest Kvarnen Hbg.

             Hbg-canasta lämnar förbundet.

1969 2 feb. Årsmöte. Rest Kung Karl i Malmö.

              Hästhagen i Hbg tillkommer.

              CK 51 utesluts ur förbundet.

1971      Hästhagen byter namn till CK 70.

         

1988 började ett Skånemästerskap vilket spelades i oktober

         Malmö respektive Helsingborg.Mellan 1988 - 1992.

1996  Ny serie, spelas nu över tre år med åtta par från varje klubb.

1998  Regelboken ska aktualiseras.

2002  Förbundet 40 år.

          Nytt regelhäfte, ny serie hösten 2002 - våren 2005

2005  spelas nu med endast 6 par.

2014  består förbundet av sex klubbar. CK59, MPCK, EssJi, Oxie från Malmö

          Stjärnan och CK70 från Helsingborg.

2015   Skåneserien fortsätter 2016 - 2018. 

          En person från var klubb skall hjälpas åt att förnya regelboken,

          träff på våren.

2017  Ny ordf Madelen Söderblom

           Serieledare: Jerry Brönneheim, nya spelregler på gång, serien fortsätter.

2018   Skåneserien fortsätter 2018 - 2020. Nu med fyra lag, som möts sammtidigt.

           Stjärnan hoppar av serien och CK 59 går ur förbundet.

           Kvar blir Oxie, EssJi, MPCK från Malmö och CK 70 från HBG. 

 

Styrelsen för Skånes Canastaförbund 2018

Ordförande            Madeleine Söderström   073-6564322 

e-mail madde1963@live.se

Kassör                   Stina Larsson                040-411683  

e-mail stina.larsson1@comhem.se

Sekreterare            Annica Granström         046-705148

Styrelseledamot      Ulf Johansson

Styrelseledamot      Christer Gustavsson

e-mail christer.maleri@telia.com

Styrelsesuppleant   Gillis Norby

Styrelsesuppleant   Sten "Nicke" Hildner

e-mail [javascript protected email address]

Revisor                  Matz Michaelsen

Revisor                  Roland Carlsson

Revisorsuppleant   Jerry Brönnheim

Valberedning         Christer Gustavsson

Valberedning         Evert Larsson

Serieledare           Jerry Brönnheim    070-9951147

e-mail. hammar83@telia.com

Seri.led.suppl.       Theres Tjärnberg