CK 70 Spelregler:

Vi spelar på tid 50 + 10 minuter, vid 5000 poäng är spelet slut.

Canasta spelas med två lekar á 52 kort + fyra jokrar. Med kortlekar godkända av förbundet.

Canastan kan bestå av sju rena kort, äkta canasta eller fyra kort och max tre jokrar, oäkta canasta.

Öppning:

Den spelare som drar högsta kortet har förhand och det laget skriver protokoll,

spelaren till höger om denne ger elva kort och lägger ett kort i skålen,

blir första kortet en joker fyses högen från början.

Vid serietävlingar är det alltid hemmalaget som skriver protokoll.

Du öppnar på 50, 90, eller 120, om du har hamnat på minus kan du öppna på tre kort 15 poäng,

antal jokrar får inte vara överstigande,  men kan vara samma antal 3+3 eller 2+2.

Jokrar läggs överst i raden, stora med benen neråt.

Om översta kortet passar med det par du har på hand kan du ta hjälp

av detta kort för att få ihop till öppningen.

Du har påbörjat en öppning men hinner inte fullfölja den, klockan ringer.

Korten som ligger på bordet räknas som plus de på hand som minus,

du måste dock visa att du kunde öppna.

Har du inte tagit korten i skålen till dig räknas de inte.

Fel öppning:

Du räknar fel, du upptäcker att du inte kan öppna, korten som är visade läggs

på bordet som du sen i första hand skall saka , men räknas som kort på hand

och kan användas att ta med om det passar eller att öppna med om du får ihop poängen.

Du får flytta jollar och korten, men medspelaren får inte bygga på med sina, 

förrän ni har öppnat och han är i spel.

Titta efter vad er medspelare gör vid öppning, ihopdragning av canasta o.sv.

påpeka felen och rätta till innan partnern har sakat.

Fel antal kort:

Under spelets gång råkar du ta ett eller flera kort för mycket,

du har sakat och är inte längre i spel, när motståndaren påpekar att du har för många kort.

Du är därmed inte med i spelet och får endast saka kort när det är din tur.

När du har rätt antal kort på handen är du med i spelet.

Given:

När du har delat ut 45 kort, är spelet i gång, skulle klockan ringer är spelet slut

och korten räknas minus.Du delar ut fel antal kort och om ingen märker det,

fortsätter spelet,i annat fall är det omgiv.

Du tappar eller visar ett kort, då blir det omgiv.

Du får inte kommentera eller upplysa vilka kort  som har sakats eller ligger i högen.

Vid upprepade tillsägelser är spelet förlorat och motståndarna får vinsten.

Kortens värde:

Joker 50. Tvåor 20. Ess 20. Kung t.o.m. åtta 10. sjuor t.o.m. fyror och svarta treor 5 poäng.

Poäng:

 Ren canasta  500 poäng
 Oren canasta  300 poäng
 Utgång  100 poäng
 Utgång med dold canasta  200 poäng

 

NYTT POÄNGSYSTEM hösten 2017

Det är bara kortpoängen som räknas., det lag som har

högst poäng vinner, båda lagen behåller sina 

kortpoäng som räknas månadsvis,

samt  halvårspris för dom 10 bästa lagen.

Felaktig canasta:

Om ett lag gör en felaktig canasta äger motståndaren rätt påpeka detta när

han är i spel eller vid kontroll efter spelets giv.

Medspelaren har rätt att säga ifrån före sak, gör han inte det och canastan inte

är rätt,  räknas inte canastan och korten är bortdömda.

Du kan inte öppna med åtta kort i en canasta utan måste då dela på dem,  

( 3+2 , 1+2. ) ( 2+2, 2+2 ).

Canasta:

Canasta skall samlas i hög och toppas med svart eller rött kort och får endast

granskas när nästa spelare är i spel  eller vid givens slut.

Lägger du fel kort överst ( svart på röd kanasta eller omvänt . se nedan.)

Du får lägga till kort i färdig canasta men jokrar får inte vara flest. 

Om ett lag gör en felaktig canasta ( fel antal kort ), äger motståndarna rätt att påpeka

detta och kassera denna när det är hans tur att spela.

Både bonus och kortpoäng går därmed förlorad.

Medspelaren har rätt att påpeka felet innan partnern har sakat.

Canastan räknas inte, bara kortpoäng om sjunde kortet släppts,

men canastan inte är ihopförd då klockan ringer.

Skulle du under spelet gång lägga en joker förmycket i högen på bordet

( 3 jokrar på 2 kort ) och sakar är du inte längre  i spel, och kan inte rätta till det,

din partner kan fylla på eller du när ni är i spel, går inte det skall jokern sakas,

går dom ut är korten fel och räknas som minus.

Spel:

Spelet går ut på att komma först till 5000 poäng eller så högt som möjligt,

om man inte når upp till 5000 på en timme.

En spelare får när det är hans tur att spela, men aldrig annars,

fråga en annan spelare hur många kort han har, tillkännage att han har ett

kort på handen räkna korten som är kvar i skålen.

Röda treor:

Röda treor byts ut efter hand som du får upp dem och räknas inte.

När sista kortet i högen är en röd trea får du lägga ut alla  kort du kan,

men du får inte saka något, spelet är slut, korten du har kvar på hand räknas minus.

Högen:

När ni öppnat får du ta högen om motståndarna lägger ett kort som ni har på

bordet eller med kort och joker, eller om högen är låst med två rena kort.

Du måste ta upp hela högen, om en spelare skulle glömma att ta upp högen,

är det de andra spelarnas plikt att påpeka detta. Tar man högen och lagt ner två kort på bordet,

och klockan ringer är du tvungen att ta upp alla korten som då räknas back. 

Om högen är frusen tar du högen t.o.m jokern.

Frysa högen:

För att hindra motståndarna att ta högen kan du saka en svart trea,

då stoppar du för nästa spelare.

Du kan också lägga en joker på tvären, då fryser du högen och då måste

man ha två rena kort för att kunna ta korten i högen. 

Tving:

När korten tagit slut i skålen kan man tvinga runt spelet för att få tag i korten

som finns kvar på hand.

Detta genom att lägga ett kort som ligger på bordet och då måste de ta upp och

saka ett kort de har på hand, om de har två eller fler kort.

Går ingen ut fortsätter spelet tills alla kort är ute, detta kallas TVING. 

Utgång:

För att kunna gå ut måste du ha minst en canasta, du kan gå ut med två svarta

treor och en joker och du behöver inte saka kort i skålen.

Frågar du din partner om ni skall gå ut och han säger ja och du sen inte kan gå ut 

får ni 100 poäng minus, säger han nej, får du vänta tills det blir din tur igen,

du behöver inte fråga utan du kan gå ut. Men du får inte fråga innan du är i spel.

Spelet är slut när klockan ringer om man inte har kommit upp till 5000,

de kort man har kvar på hand räknas då som minus.

Har du inte fört ihop canastan räknas bara kortpoängen.

När en spelare endast har ett kort kvar på handen får han inte gå ut genom att ta

upp en hög som består av ett enda kort.

Utgång med dold canasta:

Kan du öppna med alla kort och göra en canasta och gå ut behöver du inte ha

öppningspoäng men du får inte lägga ut några kort på din partner,

det kallas DOLD CANASTA och ger 100 poäng extra i utgång.

Ena laget lämnar V.O

får det andra laget 1 och motståndarna 0.

När spelat är slut, skall alla canastor vara  ihopförda innan räkningen börjar,

backkort och spelkorten räknas fullt öppet på bordet och skall placeras  i högar så

motståndaren lätt kan kontrollera.

När du är färdig får du inte stå eller sitta som åskådare

vid de spelare som inte har spelat färdigt.