CK 70 Spelregler:

Vi spelar på tid 50 + 10 minuter, vid 5000 poäng är spelet slut.

Canasta spelas med två lekar á 52 kort + fyra jokrar. Med kortlekar godkända av förbundet.

Canastan kan bestå av sju rena kort, äkta canasta eller

fyra kort och max tre jokrar, oäkta canasta.

Öppning:

Den spelare som drar högsta kortet har förhand och det laget skriver protokoll,

spelaren till höger om denne ger elva kort och lägger ett kort i skålen,

blir första kortet en joker fyses högen från början.

Tappas eller visas kort vid giv är det omgiv. Spelet kan börja.

Kort som ofrivilligt, följer med och vändes upp, vid drag från talongen är 

nästa spelares kort. 

Vid serietävlingar är det alltid hemmalaget som skriver protokoll.

Du öppnar på 50 från ( 0-1500 ), 90 på ( 1500-3000 ) och 120 över 3000 poäng,

om du har hamnat på minus kan du öppna på tre kort ( 15 poäng ),

antal jokrar får inte vara överstigande,  men kan vara samma antal 3+3 eller 2+2.

Jokrar läggs överst i raden, stora med benen neråt.

Om översta kortet passar med det par du har på hand kan du ta hjälp av detta

kort för att få ihop till öppningen.

Du har påbörjat en öppning men hinner inte fullfölja den, klockan ringer.

Korten som nu ligger på bordet, räknas som plus de på hand som minus,

du måste visa att du hadde kort så att du kunde öppna.

Har du inte tagit korten i skålen till dig räknas de inte.

Fel öppning:

Du räknar fel, du upptäcker att du inte kan öppna, korten som är visade läggs

på bordet som du sen i första hand skall saka , men räknas som kort på hand

och kan användas att ta med om det passar eller att öppna med.

Du får flytta jokrar och kort, men medspelaren får inte bygga på med sina, 

förrän ni har öppnat och han är i spel.

Titta efter vad er medspelare gör vid öppningen, ihopdragning av canasta o.sv.

påpeka felen och rätta till innan partnern har sakat.

Fel antal kort:

Under spelets gång råkar du ta ett eller flera kort för mycket,

du har sakat och är inte längre i spel, när motståndaren påpekar att du har för många kort.

Du är därmed inte med i spelet och får endast saka kort när det är din tur.

När du har rätt antal kort på handen är du med i spelet.

Given:

När du har delat ut 45 kort, är spelet i gång, skulle klockan ringer är spelet slut.

korten på hand räknas minus. Du delar ut fel antal kort, om ingen märker det,

fortsätter spelet, i annat fall är det omgiv.

Du tappar eller visar ett kort, då blir det omgiv.

Kort som följer med ofrivilligt vid drag från kortkorgen och vändes upp

skall betraktas som nästa spelares kort. För utgång erhålles 100 poäng.

 

Du får inte kommentera eller upplysa vilka kort  som har sakats eller ligger i högen,

det bestraffas med 100 minus poäng.

Vid upprepade tillsägelser är spelet förlorat och motståndarna får vinsten.

Kortens värde:

Joker 50. Tvåor 20. Ess 20. Kung t.o.m. åtta 10. sjuor t.o.m. fyror och svarta treor 5 poäng.

Poäng:

 Ren canasta  500 poäng
 Oren canasta  300 poäng
 Utgång  100 poäng
 Utgång med dold   canasta  200 poäng

 

NYTT POÄNGSYSTEM från våren 2019

Det är bara vinst som räknas, 1 - 0, det lag som har flest vinster vinner,

båda lagen behåller sina kortpoäng som räknas månadsvis, samt halvår

vid samma antal vinster, pris till dom 10 bästa lagen.

Felaktig canasta:

Om ett lag gör en felaktig canasta äger motståndaren rätt påpeka detta när han är i spel.

Medspelaren har rätt att säga ifrån före sak, gör han inte det och canastan inte är rätt,  

räknas inte canastan och korten är bortdömda.

Du kan inte öppna med åtta kort i en canasta utan måste då dela på dem,  

( 3+2 , 1+2. ) ( 2+2, 2+2 ).

Canasta:

Canasta skall samlas i hög och toppas med svart eller rött kort och får endast

granskas när nästa spelare är i spel  eller vid givens slut.

Lägger du fel kort överst ( svart på röd kanasta eller omvänt . se nedan.)

Du får lägga till kort i färdig canasta men jokrar får inte vara flest. 

Om ett lag gör en felaktig canasta ( fel antal kort eller fel kortfärg  överst ),

äger motståndarna rätt att påpeka detta och kassera denna

när det är hans tur att spela. Medspelaren har rätt att påpeka felet före sak,

som då kan rättas. Om inte är både bonus och kortpoäng  förlorade.

 

Canastan räknas inte som canasta, om den inte är ihopförd då klockan ringer,

endast kortpoängen.

 

Skulle du under spelet gång lägga en joker förmycket i högen på bordet

( 3 jokrar på 2 kort ) och sakar är du inte längre  i spel, och kan inte rätta till detta,

din partner kan fylla på med kort eller du, när ni är i spel, går inte det skall jokern sakas,

den får inte flyttas, går dom ut är korten fel och räknas som minus.

Spel:

Spelet går ut på att komma först till 5000 poäng eller så högt som möjligt,

på en timme.

En spelare får när det är hans tur att spela, men aldrig annars,

fråga en annan spelare hur många kort han har, tillkännage att han har ett

kort på handen och räkna korten som är kvar i skålen.

Röda treor:

Röda treor byts ut efter hand som du får upp dem och räknas inte.

När sista kortet i högen är en röd trea får du lägga ut alla  kort du kan,

men du får inte saka något kort, spelet är slut, korten du har kvar på hand räknas minus.

Högen:

När ni öppnat får du ta högen om motståndarna lägger ett kort som ni har på

bordet eller med kort och joker, eller om högen är låst med två rena kort.

Du måste ta upp hela högen, om en spelare skulle glömma att ta upp högen,

är det de andra spelarnas plikt att påpeka detta. Tar man högen

och lagt ner två kort på bordet, och klockan ringer är du tvungen att ta upp

alla korten som då räknas minus. Om högen är frusen tar du högen t.o.m jokern.

Frysa högen:

För att hindra motståndarna att ta högen kan du saka en svart trea,

då stoppar du för nästa spelare.

Du kan också lägga en joker på tvären, då fryser du högen och då måste

man ha två rena kort för att kunna ta korten i högen. 

Tving:

När korten tagit slut i skålen kan man tvinga runt spelet för att få tag i korten

som finns kvar på hand.

Detta genom att lägga ett kort som ligger på bordet och då måste de ta upp och

saka ett kort som du har på hand, om de har två eller fler kort.

Går ingen ut fortsätter spelet tills alla kort är ute, detta kallas TVING. 

Utgång:

För att kunna gå ut måste du ha minst en canasta, du kan gå ut med två svarta

treor och en joker och du behöver inte saka kort i skålen.

Frågar du din partner om ni skall gå ut och han säger ja och du sen inte kan gå ut 

får ni 100 poäng minus, säger han nej, får du vänta tills det blir din tur igen,

du behöver inte fråga utan du kan gå ut. Men du får inte fråga förän du är i spel.

Spelet är slut när klockan ringer även om man inte har kommit upp till 5000,

de kort man har kvar på hand räknas  som minus.

Har du inte fört ihop canastan räknas bara kortpoängen.

När en spelare endast har ett kort kvar på handen får han inte gå ut genom att ta

upp en hög som består av ett enda kort.

Fel utgång:

Du lägger på ett kort till canastan och sakar sista kortet och går ut,

men ni har ingen canasa, den är inte ihopförd och är då inte en canasta,

du får ta tillbaka kortet som blir ett straffkort och skall sakas när det blir din tur,

du får också 100 poäng minus för felaktig utgång.

Medspelaren har rätt att påpeka fel före din sak, men inte var du skall lägga en jokern.

Utgång med dold canasta:

Kan du öppna med alla kort och göra en canasta och gå ut behöver du inte ha

öppningspoäng men du får inte lägga ut några kort på din partner,

det kallas DOLD CANASTA och ger 100 poäng extra i utgång.

Ena laget lämnar V.O

får laget 1 och motståndarna 0.

När spelat är slut, skall alla canastor vara  ihopförda innan räkningen börjar,

backkort och spelkorten räknas fullt öppet på bordet och skall placeras  i högar

så motståndaren lätt kan kontrollera.

När du är färdig får du inte stå eller sitta som åskådare bakom,

eller vid de spelare som inte har spelat färdigt.